Republic News India Gujarati

Tag : Clefill

અમદાવાદબિઝનેસ

શું તમે લાલ અને કાળા રંગના થ્રી વ્હીલર ટેમ્પોને શહેરમાં ફરતા જોયા છે

Rupesh Dharmik
આપણા શહેરનો ઉનાળો દર વર્ષે કેમ અસહ્ય થાય છે? શા માટે અચાનક વરસાદ પડે છે અને દર વર્ષે અમારા ગરબા પ્લાન ધોવાઈ જાય છે? આપણા...