ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ સિનિયર સિવિલ જજે રાજકોટ (ગુજરાત)માં રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો શરૂ કર્યો

સિંગર ચાંદની વેગડના પિતાએ રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો બનાવીને દિવાળીની ભેટ આપી  રાજકોટ: ગુજરાત ન્યાયતંત્ર ના ભૂતપૂર્વ સિનિયર સિવિલ જજ કે.પી.વેગડ ની પુત્રી સિંગર ચાંદની પ્રજાપતિ વેગડ…